Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

ENGINEERING

 

I samarbejde med vores kunder skaber vi projekter "ready to build". Vi bistår med rådgivning, vejledning og udarbejdelse af udbudsmateriale, og som eksperter inden for nettilslutning gør vi din udbudsproces smidig og overskuelig.

VI HAR MANGE ÅRS ERFARING MED:

 

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udbud på el-entreprisen

Udbud af 60/10 kV transformerstation

Dimensioneringer

Pre-kalkulationer

Rådgivning om valg af løsninger, materialer og leverandører

VI TAGER OS AF DET KOMPLICEREDE

 

Med ENERGRID som samarbejdspartner behøver
du kun at forholde dig til én underleverandør.


DET ER VORES MÅL AT SKABE TRYGHED OG SIKKERHED GENNEM PROCESSEN VED AT VÆRE MED FRA START TIL SLUT

VI RÅDGIVER OG VARETAGER FORHANDLINGSPROCESSER

 

Modningsprocessen i vedvarende energiprojekter kan være langvarig og belagt med komplekse udfordringer som miljø- og myndighedsbehandlinger, borgerinvolvering, regulatorirske udfordringer samt indkøb af  tekniske komponenter og serviceaftaler.

Vi bistår gerne med rådgivning, projektering og dimensionering af dine projekter.

CASE: OVERGAARD GODS

 

I forbindelse med repowering projektet ved Overgaard Gods, bistod vi SE-Blue Renewables med at udarbejde udbudsmateriale på krafttransformer, udbud på hele el-entreprisen, samt projektering af komplet 60/10 kV transformerstation. Som rådgiver på projektet leverede vi tekniske beskrivelser, dimensioneringer og pre-kalkulationer. 

Med vores erfaring behøver vores kunder kun at gå til én partner for at få rådgivning om valg af løsninger, materialer og leverandører. På den måde er vi med til at simplificere udbudsperioden.